قرعه کشی ماهیانه

شرایط قرعه کشی

۱ – باتوجه به اینکه ممکن است مشترک سرویس خود را بتازگی خریداری کرده باشد و زمان زیادی تا پایان دوره از اشتراک مانده باشد، برای این دسته از عزیزان در صورتیکه سرویس نامحدود داشته باشند یک سرویس نامحدود و در صورتیکه سرویس ترافیکی داشته باشند ترافیک مازاد در نظر گرفته خواهد شد.

۲ – به جهت رعایت حقوق تمامی مشترکین، هر اشتراک فقط یک بار در قرعه کشی شرکت داده می شود و در صورت برنده شده در دوره های بعد از لیست قرعه کشی حذف خواهد شد.

۳ – انتخاب سرویس برعهده شرکت فارانت می باشد و مشترک حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به سرویس ارائه شده نخواهد داشت.

۴ – اسامی افراد پس از پایان قرعه کشی و اعمال سرویس در همین فرم درج خواهد شد.

۵ – پس از اعمال سرویس و یا ترافیک، پیامک آن برای شما ارسال خواهد شد.

۶ – جهت سهولت در روند کار، لطفاً اطلاعات فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید.

تائیدیه قرعه کشی

آخرین دیدگاه‌ها