فارانت ســــریع تر …

شرکت فارانت ( فارانگار پرداز نور خوزستان ) ارائه دهنده سرویس های اینترنتی بر بستر Wireless و خدمات شبکه

  • بهره گیری از تجهیزات بروز و ایمن
  • پشتیبانی و خدمات پس از فروش
  • هدایا و تخفیفات گوناگون
  • راهکارها و خدمات متنوع
  • کیفیت و قیمت مناسب خدمات

قابلیت‌های اصلی

۰

پروژه های انجام شده

۰

کاربران فعال

۰

بسته های اینترنت

۰

هزار ساعت کاری

دیدگاه مشتریان

آخرین دیدگاه‌ها