درخواست IP Static

1 – شرکت فارانت می تواند پس از ارسال درخواست IP Static، به هرعلتی درخواست را تایید ننماید.

2 – کلیه مسئولیت های اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران تحت نظر وی بر عهده مشترک می باشد.

3 – امکان برگشت از فروش سرویس آی پی استاتیک به هرعلتی ( جمع آوری، عدم استفاده از اینترنت و … ) وجود نخواهد داشت.

4 – در صورت تغییر شماره های اعلامی مربوط به مشترک و سرپرست شبکه حداقل ظرف مدت 1 هفته آن را به شرکت اعلام نمائید.

5 – استفاده از آدرس های IP دیگر به غیر از IP های تخصیص داده شده از شرکت فارانت برای خدمات خاص، تخلف محسوب می شود.

6 – مطابق مصوبات جاری کشور، هزینه مالیات بر ارزش افزوده به سرویس درخواستی اضافه شده است و مشترک ملزم به پرداخت آن می باشد.

7 – شرکت فارانت در صورت اعلام اطلاعات اشتباه از سوی مشترک هیچگونه مسئولیتی نداشته و عواقب احتمالی آن بر عهده مشترک خواهد بود.

8 – شرکت فارانت هیچـگونـه تعهدی نسبت به نگهداری IP Static جهت تمدید را نخواهد داشت. لذا مشترک میبایست قبل از انقضاء IP در صورت نیاز نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

9 – شرکت فارانت می تواند به صلاحدید خود و در راستای حفظ امنیت یا بهره وری مناسب شبکه، برخی از دسترسی های مشترك بر روی بعضی از پورت ها یا پروتکل ها را محدود نماید.

10 – در صورت ارسال دستور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مقامات امنيتي ذیصلاح در خصوص قطع ارتباط و یا استعلام در مورد اطلاعات مشترك، شركت موظف به همكاری بوده و هيچ گونه مسوليتي در این خصوص ندارد.

11 – چنانچه مشترك به هر یك از تعهدات خود عمل ننماید، شركت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه خواهد بود . بدیهي است در اینصورت مبلغ باقيمانده حق اشتراك، مسترد نخواهد شد و مشترك ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود.

12 – شركت هيچ گونه تعهدی نسبت به ارایه سرویس در صورت مشكلات پيش آمده در بروز اشكال و اختلال در شبكه های مخابراتي و انتقال داده های شركت مخابرات ایران و سایر شركتهای مخابراتي وابسته و غيره و یا اختلال در اینترنت جهاني را نخواهد داشت.

13 – در صورت نیاز شرکت به تغییر IP اعلام شده به مشترک در طول مدت قرارداد، مشترک موظف با بازگرداندن IP به مدت 1 هفته می باشد. در صورت عدم پاسخگوئی مشترک نسبت به این موضوع، شرکت IP در اختیار مشترک را سلب و IP جدید را برای مشترک پیامک خواهد نمود.

14 – مشترك متعهد مي گردد در صورت تغيير مشخصات تماس ( شماره تماس و آدرس ) اطلاعات جدید را ظرف مدت 1 هفته به شركت اعلام نماید. در صورت عدم اطلاع رساني و بروز هرگونه مشكل در بر قراری تماس با مشترک، مسئوليت این موضوع برعهده مشترك خواهد بود.

15 – پورت های FTP, SSH, Telnet, SMTP بسته شده اند. لذا در صورت نیاز به بازبودن این پورت ها میبایست درخواستی مبنی بر باز نمودن آنها بهمراه IP مقصد برای این شرکت ارسال نمائید. در نظر داشته باشید درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا 48 ساعت پس از درخواست پورت ها باز خواهند شد.

16 – مشترك متعهد است در طول مدت قـرارداد بر اساس مقررات قـانونی و موازین شـرعی و آئین نـامه ها و مقررات وزارت ارتباطات و فـن آوری اطلاعات و با رعـایت کلیه شئونات اخلاقی از IP اختصاص یافته مطابق با عرف موجود استفاده نماید و در صورت اثبات خلاف هیچگونه مسئولیتی بر عهده شرکت فارانت نمی باشد .

17 – مشترك حق واگذاری IP دریافت شده از شرکت فارانت را جزئاً یا کلاً به غیر را ندارد و در صـورت مشاهد شرکت فارانت مجاز خواهد بود بصورت یـک جانبه قرارداد را فسخ و باقیمانده مبلغ قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید. لازم به ذکر است مسئولیت هر گونه استفاده غیرقانونی و غیر مجاز یا ایجاد اختلال بر عهده مشترك می باشد.

18 – اطلاعات تماس ارائه شده مي بايست كاملاً معتبر باشند و فرد در هر لحظه میبایست در دسترس قرار داشته باشد. توجه داشته باشيد كه عدم پاسخگوئی شما ميتواند منجر به معلق شدن سرويس و خدمات شركت به مشترك گردد. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخگوئی و یا تماس مشترک با شرکت پس از 1 روز، ارتباط قطع خواهد شد.

19 – مشترك در حیطه امکانـات و اختیارات خود، موظف به حفظ امنیت شبکه و جلوگیری از انجام اقـدامـاتی نظیر ویـروسـی نمودن شبکه، هـک نمودن سـایت هـا، ارسال Spam و … می باشد. همچنین مشترك متعهد می شود از هـرگونه اقـدام برای ورود به شبکه فارانت، اسکن شبکه ها، ایجـاد اختلال در سـرویـس هـای عمومی و خصوصـی، دسترسی بــدون مجوز به اطلاعات خصوصـی افراد، شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی و استفاده از سرویس ديگر مشتركين خودداری نماید.

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی‌ها

    دسته‌ها

    • هیچ دسته‌ای پیدا نشد