درخواست IP Static

۱ – شرکت فارانت می تواند پس از ارسال درخواست IP Static، به هرعلتی درخواست را تایید ننماید.

۲ – کلیه مسئولیت های اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران تحت نظر وی بر عهده مشترک می باشد.

۳ – امکان برگشت از فروش سرویس آی پی استاتیک به هرعلتی ( جمع آوری، عدم استفاده از اینترنت و … ) وجود نخواهد داشت.

۴ – در صورت تغییر شماره های اعلامی مربوط به مشترک و سرپرست شبکه حداقل ظرف مدت ۱ هفته آن را به شرکت اعلام نمائید.

۵ – استفاده از آدرس های IP دیگر به غیر از IP های تخصیص داده شده از شرکت فارانت برای خدمات خاص، تخلف محسوب می شود.

۶ – مطابق مصوبات جاری کشور، هزینه مالیات بر ارزش افزوده به سرویس درخواستی اضافه شده است و مشترک ملزم به پرداخت آن می باشد.

۷ – شرکت فارانت در صورت اعلام اطلاعات اشتباه از سوی مشترک هیچگونه مسئولیتی نداشته و عواقب احتمالی آن بر عهده مشترک خواهد بود.

۸ – شرکت فارانت هیچـگونـه تعهدی نسبت به نگهداری IP Static جهت تمدید را نخواهد داشت. لذا مشترک میبایست قبل از انقضاء IP در صورت نیاز نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

۹ – شرکت فارانت می تواند به صلاحدید خود و در راستای حفظ امنیت یا بهره وری مناسب شبکه، برخی از دسترسی های مشترک بر روی بعضی از پورت ها یا پروتکل ها را محدود نماید.

۱۰ – در صورت ارسال دستور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مقامات امنیتی ذیصلاح در خصوص قطع ارتباط و یا استعلام در مورد اطلاعات مشترک، شرکت موظف به همکاری بوده و هیچ گونه مسولیتی در این خصوص ندارد.

۱۱ – چنانچه مشترک به هر یک از تعهدات خود عمل ننماید، شرکت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه خواهد بود . بدیهی است در اینصورت مبلغ باقیمانده حق اشتراک، مسترد نخواهد شد و مشترک ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود.

۱۲ – شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به ارایه سرویس در صورت مشکلات پیش آمده در بروز اشکال و اختلال در شبکه های مخابراتی و انتقال داده های شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای مخابراتی وابسته و غیره و یا اختلال در اینترنت جهانی را نخواهد داشت.

۱۳ – در صورت نیاز شرکت به تغییر IP اعلام شده به مشترک در طول مدت قرارداد، مشترک موظف با بازگرداندن IP به مدت ۱ هفته می باشد. در صورت عدم پاسخگوئی مشترک نسبت به این موضوع، شرکت IP در اختیار مشترک را سلب و IP جدید را برای مشترک پیامک خواهد نمود.

۱۴ – مشترک متعهد می گردد در صورت تغییر مشخصات تماس ( شماره تماس و آدرس ) اطلاعات جدید را ظرف مدت ۱ هفته به شرکت اعلام نماید. در صورت عدم اطلاع رسانی و بروز هرگونه مشکل در بر قراری تماس با مشترک، مسئولیت این موضوع برعهده مشترک خواهد بود.

۱۵ – پورت های FTP, SSH, Telnet, SMTP بسته شده اند. لذا در صورت نیاز به بازبودن این پورت ها میبایست درخواستی مبنی بر باز نمودن آنها بهمراه IP مقصد برای این شرکت ارسال نمائید. در نظر داشته باشید درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا ۴۸ ساعت پس از درخواست پورت ها باز خواهند شد.

۱۶ – مشترک متعهد است در طول مدت قـرارداد بر اساس مقررات قـانونی و موازین شـرعی و آئین نـامه ها و مقررات وزارت ارتباطات و فـن آوری اطلاعات و با رعـایت کلیه شئونات اخلاقی از IP اختصاص یافته مطابق با عرف موجود استفاده نماید و در صورت اثبات خلاف هیچگونه مسئولیتی بر عهده شرکت فارانت نمی باشد .

۱۷ – مشترک حق واگذاری IP دریافت شده از شرکت فارانت را جزئاً یا کلاً به غیر را ندارد و در صـورت مشاهد شرکت فارانت مجاز خواهد بود بصورت یـک جانبه قرارداد را فسخ و باقیمانده مبلغ قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید. لازم به ذکر است مسئولیت هر گونه استفاده غیرقانونی و غیر مجاز یا ایجاد اختلال بر عهده مشترک می باشد.

۱۸ – اطلاعات تماس ارائه شده می بایست کاملاً معتبر باشند و فرد در هر لحظه میبایست در دسترس قرار داشته باشد. توجه داشته باشید که عدم پاسخگوئی شما میتواند منجر به معلق شدن سرویس و خدمات شرکت به مشترک گردد. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخگوئی و یا تماس مشترک با شرکت پس از ۱ روز، ارتباط قطع خواهد شد.

۱۹ – مشترک در حیطه امکانـات و اختیارات خود، موظف به حفظ امنیت شبکه و جلوگیری از انجام اقـدامـاتی نظیر ویـروسـی نمودن شبکه، هـک نمودن سـایت هـا، ارسال Spam و … می باشد. همچنین مشترک متعهد می شود از هـرگونه اقـدام برای ورود به شبکه فارانت، اسکن شبکه ها، ایجـاد اختلال در سـرویـس هـای عمومی و خصوصـی، دسترسی بــدون مجوز به اطلاعات خصوصـی افراد، شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی و استفاده از سرویس دیگر مشترکین خودداری نماید.

آخرین دیدگاه‌ها